・Beam Sensei[Foreigner Youtuber in Japan]

วันนี้พาทุกคนไปเช้าเย็นกลับที่จ.นาระค่ะ พูดถึ ...

・Beam Sensei[Foreigner Youtuber in Japan]

今日のテーマは病気について หัวข้อวันนี้คือ เกี่ยวกับวัดที่ ...

・Beam Sensei[Foreigner Youtuber in Japan]

วันนี้จะพาไปเที่ยวที่ลึกลับที่ๆคนญี่ปุ่นหลายค ...